PPC là nhà cung cấp chuyên nghiệp uy tín lâu năm các giải pháp tổng thể về công nghệ thông tin, từ các thiết bị cho người dùng cuối và hệ thống mạng LAN /Intranet, đến các giải pháp ứng dụng và phần mềm đảm bảo tính hiệu quả của đầu tư và giải quyết tốt các bài toán /nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau; và các dịch vụ tư vấn /hỗ trợ người dùng trong quá trình làm việc, nâng cấp /bảo trì /khôi phục hệ thống, lắp đặt /chuyển giao công nghệ /huấn luyện /đào tạo theo các yêu cầu kỹ thuật khác nhau…